Het ouderverstotingssyndroom is zeer verwoestend voor het betrokken kind/eren en de ouders.  

Ons hoofddoel is terug meer evenwicht en liefde in het gezin brengen ondanks de echtscheiding. Dit in vertrouwen en met evenveel aandacht en empathie voor alle betrokken partijen. Alle betrokken partijen dienen in evenredige mate mee te werken aan de oplossing. 

Het herenigingstraject is gebaseerd op 4 pijlers

  1. Inclusie: alles wat is wordt gezien
  2. Emancipatie: geen boven- of ondergeschikt… alles wat is, is gelijk
  3. Bekrachtiging: vertrekkend vanuit de kwaliteiten
  4. Ondersteuning op maat: ieder krijgt die ondersteuning die hij nodig heeft om tot inzicht te komen. Enkel wanneer het goed aanvoelt, zal een intelligent wezen de verandering aanvaarden en tot nieuw handelen overgaan.

Onze Visie

Huis van Hereniging zet zich in om mensen te sensibiliseren tot een beter omgaan met elkaar zodat er minder leed wordt berokkend in vroegere, huidige en vooral toekomstige relaties.
Meer bepaald de relatie tussen (ex-)partners onderling en met hun kinderen. En niet te vergeten ook de relaties met andere betrokkenen: grootouders, nieuwe partners, andere familieleden, enzovoort.

Onze Missie

Iedere mens heeft recht op respect en erkenning in zijn/haar relaties met anderen meer bepaald in relatie tot de (ex-)levenspartner en hun kinderen evenals in relatie tot familieleden en andere betrokkenen.

Hoofddoel:

  • Wij willen een centrum oprichten waar door middel van een intensieve ambulante therapie kinderen en hun verstoten ouders opnieuw verenigd worden. Gebaseerd op het succesvolle centrum in Canada (The Family Reunification Reflections program)

 

Subdoelen:

  • Meer bewustwording rond ouderverstoting creëren, ouderverstoting uit de taboe-sfeer halen
  • Het huidige juridische systeem aanpassen. Het seponeringsbeleid en de uitvoering van het vonnis zijn de 2 belangrijkste wijzigen die we nodig hebben.
  • Het organiseren van specialisten opleidingen rond ouderverstoting voor hulpverleners, juristen & magistraten, onderwijs enz…
  • Fonds oprichten om gezinnen financiëel te ondersteunen, die in het programma stappen.

Daar er reeds heel veel informatie te vinden is over ouderverstoting op het internet, vind je op onze pagina “Links over ouderverstoting” alle linken er naar toe.

top