We zijn er al op regelmatige tijdstippen in geslaagd ouderverstoting onder de aandacht te brengen. Dit met het doel de bewustwording te vergroten en de beleidsvormers te wijzen op de noodzaak aan correcte hulpverlening. Er dient budget vrijgemaakt te worden voor opleiding en gespecialiseerde hulpverlening. 

Pers 

In 2015 hebben de onderzoekers van het SIV-onderzoek van de Universiteit van Antwerpen op ons verzoek hun cijfers opnieuw geanalyseerd naar fenomenen die wijzen op ouderverstoting. Wij hebben hen voorzien van de te onderzoeken signalen. Uit deze cijfers blijkt dat bijna 9% van de gescheiden vaders het contact met zijn kinderen verliest en ongeveer 1% van de moeders. Ongeveer 5% van de kinderen geeft aan dat ze één ouder niet meer mogen of willen zien. 

Dit Radio Interview werd opgenomen op Radio 1, tijden het programma 'De wereld vandaag'. Dit naar aanleiding van het onderzoek gedaan door de Universiteit van Antwerpen (Dimitri Mortelmans & Kim Bastaits)

Het onderwerp ouderverstoting en eventueel mogelijke oplossingen kwamen ter spraken in het programma 'Houtekiet' naar aanleiding van een studiedag die in Antwerpen werd georganiseerd rond gezinstransities. Men wou vooral het perspectief van de kinderen belichten, die in nieuwe gezinssituaties terecht komen. Eén op vijf kinderen heeft gescheiden ouders. 

Sommige verhalen zijn zo schrijnend dat ze de krant en het nieuws halen. 

Dit verhaal haalde de pers omdat het zo hallucinant is. Een mama schiet op de vader omdat hij het kind kwam afhalen. Vechtscheiding leidt tot extreme situaties. Het wordt hoog tijd dat rechters en gezondheidswerkers hun verantwoordelijkheid hierin opnemen en tijd en budget vrijmaken voor een gedegen opleiding in de materie. Vandaag schieten deze mensen gewoon te kort, met alle gevolgen van dien. 

Wat de heer Dewil van het BGMK ook beweert in dit artikel, vonnissen worden nog steeds niet nageleefd als het gaat over de omgangsregeling en men dwingt ze ook niet af. Ondanks dat we in België over de beste wetgeving beschikken inzake echtscheiding.
Klachten over het niet naleven van de omgangsregeling worden nog steeds geseponeerd. 

BelangVLimburg070915

Ouders getuigen!

Jammer dat we geen getuigenissen hebben van de geliefde ouder. In de meeste gevallen werkt deze ouder de verstoting in de hand vanuit overbescherming en controle. Vaak wel aangedikt door de emoties woede en haat naar de ex-partner. In extreme gevallen vertoont deze ouder zwaar narcistisch gedrag. 

Hoewel ouderverstoting genderloos is (zowel mama's als papa's werken mee aan de verstoting) is de wijze waarop er verstoten wordt niet genderloos. 

 

top