Pionierswerk in een Toxische omgeving

Ja, dat zijn we! Iedereen in België die met ouderverstoting werkt, is een pionier.

Dit heeft zijn consequenties.

Niet alleen in België zijn specialisten op het gebied van ouderverstoting pioniers, eigenlijk zijn we pioniers over de hele wereld. Zelfs Karen Woodall, deze Engelse specialiste met een brede ervaring in het behandelen van gezinnen in een vechtscheiding en ouderverstoting (30 jaar), wordt nog steeds als een pionier beschouwd.


We dienen niet alleen de hulpverleners ervan te overtuigen dat wat ze doen, klassieke therapie, niet werkt. We moeten ook magistraten en rechters ervan overtuigen dat onze aanpak wel werkt!
Karen Woodall haalt een slaagpercentage van 98%. Vaak weten afgewezen ouders meer af van het onderwerp dan de zorgverleners waar ze mee te maken hebben. Verstoten ouders hebben ook te maken met het feit dat zij als de slechte ouder worden beschouwd, omdat niet-getrainde professionals alleen een zeer emotionele, boze, gefrustreerde persoon voor zich zien.

Kijken naar ouderverstoting voor een niet-opgeleide professional is als naar een 3D-bioscoop gaan, een 3D-film bekijken, zonder de 3D-bril op je neus te zetten. Je ziet niet wat je moet zien.

En dit alles speelt in een zeer giftige omgeving, waar alles verdeeld is in zwart en wit. Niet alleen de omgeving is giftig, het is ook erg besmettelijk.
Alle professionals die in dit gebied werken, moeten op hun hoede zijn om niet in de verdeelde wereld van de gespleten geest te worden getrokken. Zelfs de internationale gemeenschap van wetenschappers en professionals in ouderverstoting, zijn verdeeld in het denken. Ik ben het zelf meerdere keren op rij tegengekomen binnen mijn organisatie. Het is alsof alle ambivalentie plotseling ontbreekt. Er bestaat niet zoiets als helemaal goed of helemaal slecht. Eén van de dingen die een kind dat vastzit in Ouderverstoting moet leren, is dat goede mensen soms slechte dingen doen.

Ook onze maatschappij waar we in leven, helpt niet. We leven in een wereld van oorlog, terrorisme, manipulatie, uitbuiting, enz. We evolueerden ook naar een samenleving van onmiddellijke bevrediging. Mensen willen gisteren het resultaat hebben en willen dat alles van bij de opstart perfect verloopt, zelfs al beseft men dat we aan het begin staan ​​van een broodnodige mentaliteitsverandering. Elke start en verandering is moeilijk, er is moed, doorzettingsvermogen en geduld voor nodig. Rome en Parijs werden niet op één dag gebouwd. Evenmin zal onze organisatie dat zijn! Het zal tijd kosten om de perceptie van mensen te veranderen. Eveneens zal het tijd kosten, er een goed geoliede machine van te maken. Maar ik ben ervan overtuigd dat als we de rangen sluiten we in staat zullen zijn Ouderverstoting te voorkomen en te verhelpen.

Ouderverstoting is psychologisch kindermisbruik. Geen van onze kinderen zou er doorheen moeten gaan! Elk kind heeft het recht om op te groeien in een stabiele omgeving, met twee gezonde ouders in hun leven. Zelfs als die ouders niet meer samenleven.

Dus als je net zoals ik, overtuigd bent van de noodzaak van training en als je een professional bent in eender welk domein dat geconfronteerd wordt met dit zeer problematische fenomeen, stuur dan een mail naar info@huisvanhereniging.be en vraag naar ons trainingsaanbod.

Op 14 december 2017 organiseren we in Gent een lezing over ‘De gevolgen voor het volwassen ouderverstotingskind’ en zoemen we in op de mogelijke oplossing. Surf voor meer informatie naar ons FB-evenement.

Tags

Geef een reactie

top