Huis van Hereniging breidt uit!

Er verspreiden zich geruchten als zou ‘Huis van Hereniging’ ontbonden zijn. Wij wensen iedereen gerust te stellen dat geen enkele rechtsgeldige beslissing in die zin werd genomen. De persoon die deze geruchten verspreidt is tegelijkertijd de persoon die zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag, zowel legaal als beroepsmatig. Daarbij is zijn enige doel inderdaad Huis […]

Read more

Close Care in Parental Alienation Case

For the first time, I was called by a parent as a parental alienation consultant to assist in facilitating a first night of a 9-year-old girl with her daddy. He had not had his daughter been sleeping for 3 years, in addition, he had been accused of abuse in the past. Before the school holiday, […]

Read more

Incest! De troefkaart bij ouderverstoting!

Eén van de typische uitingen van ouderverstoting is het opzetten van een lastercampagne tegen de verstoten ouder. In het begin van de verstoting kan het kind geen reden verzinnen of zijn de redenen heel banaal. Zo wou een kind haar vader niet meer zien omwille van het feit dat hij te veel lawaai maakte aan […]

Read more

Close Care bij een ouderverstotingscase!

Voor het eerst werd ik als ouderverstotingsdeskundige ingeroepen door een ouder om te helpen bij het faciliteren van een eerste overnachting van een meisje van 9 jaar bij haar verstoten papa. Hij had zijn dochter al 3 jaar niet meer te slapen gehad, bovendien was hij in het verleden valselijk beschuldigd van mishandeling. Voor de […]

Read more

top