Kinderen die onder druk van een scheiding terecht komen in de ouderverstotingsval,
krijgen het mentaal zeer zwaar te verduren.

Ouderverstoting is psychologische kindermishandeling.

In het kort betekent ouderverstoting dat een kind of tiener één van de ouders verstoot zonder enige geldige reden. Er is geen sprake van misbruik of verwaarlozing aan de kant van de afgewezen ouder. Sommige zorgouders werken bewust mee aan de verstoting, sommige ouders onbewust vanuit beschermingsdrang.

De zaden van ontvreemding kiemen snel, dus is het heel belangrijk dat kinderen die ouderverstotingsgedrag laten zien heel snel toegang krijgen tot de juiste hulpverlening, waarbij het volledige gezin betrokken wordt.

De meeste onderzoekers zijn het er over eens dat afgewezen ouders en hun vervreemde kinderen, vooral bij gevallen van ernstige vervreemding, minder kans hebben om opnieuw een band in het leven te krijgen, als de vervreemding blijft verder duren. In slechts 40% van de gevallen wordt het contact spontaan hersteld, ondertussen heeft het kind veel schade opgelopen.

Het is aangetoond dat traditionele therapie van geen nut is bij ouderverstoting. Vanwege de aard van de ouderlijke vervreemding is de meest effectieve en veelbelovende aanpak het intensief herenigen van verstoten ouder en kind.
Dat is wat we willen doen met het ‘Huis van Hereniging’. Eén familie per keer.

De aangesloten therapeuten bij ‘Huis van Hereniging’ zijn opgeleid volgens de methodiek van de FSC kliniek, geleid door Karen Woodall.
Karen Woodall is een Engelse therapeute met 30 jaar ervaring in toxische echtscheiding en ouderverstoting. Ze behaalt met haar herenigingstrajecten een slaagpercentage van 98%. Om herenigingstrajecten te doen slagen hebben we wel de hulp van het gerecht nodig.

Op basis van onderzoek en ervaring in Canada, Texas en Engeland is het mijn grote wens dit hier voor alle Belgische, Nederlandse en Europese ouderverstotingskinderen en hun verstoten ouders te verwezenlijken. Om hen de gepaste snelle hulp te kunnen bieden die zowel de kinderen als de ouders verdienen. Omdat onze kinderen onze toekomst zijn. Omdat we gezonde evenwichtige mensen nodig hebben om onze aarde te bevolken en een waardige toekomst te geven.

Hiervoor ben ik op zoek naar Funding (om gezinnen in financiële moeilijkheden ook de hulp te kunnen geven die ze verdienen), als naar Media-aandacht (om ouderverstoting uit de taboesfeer te halen), als Algehele Hulp bij het realiseren van dit project!

Daarom hier mijn oproep:

Iedere professional die in contact komt met scheiding en vechtscheiding en
hier samen met ons de schouders wilt onder zetten,
neem contact op met ons,
volg een opleiding,
werk met ons samen.

Alvast bedankt voor je tijd en interesse.

Initiatiefnemer en verantwoordelijke van
Huis van Hereniging:
Petra Van Den Hoeck

top