Onze VZW bestaat onder andere uit personen die ervaringsdeskundigen zijn van het maatschappelijke probleem ouderverstoting of PAS (Parental Alienation Syndrome).
Het is jammer te moeten zeggen, echter ouderverstoting is een ernstige vorm van psychologische kindermishandeling.

We willen voorkomen dat vooral kinderen, die tenslotte onze toekomst zijn, en andere ouders dit moeten meemaken. 

In het kort betekent ouderverstoting dat een kind een contactbreuk maakt met één van de ouders en zich sterk allieert met de andere ouder en dit meestal in het kader van een vechtscheiding. De afwijzing gebeurt meestal en in het begin om frivole redenen of om redenen die niet in verhouding zijn met de afwijzing.  De term kan impliceren dat de afwijzing grotendeels te wijten is aan bewuste of onbewuste beïnvloeding van de geliefde ouder en dat er geen misbruik of verwaarlozing aan de kant van de afgewezen ouder is. 
Desgevallend gaan kinderen de favoriete ouder steunen en verwerpen ze de geviseerde ouder ondanks een nagenoeg vlekkeloos ouderschap. In dit geval spreken we van Pure Ouderverstoting. Er bestaan ook Hybride cases van ouderverstoting waar het gevecht tussen en het gedrag van beide ouders, het kind psychologisch doet splitten. 

De zaden van ontvreemding kiemen snel, het is dus enorm belangrijk dat kinderen die tekenen vertonen van vervreemding heel snel toegang krijgen tot de juiste hulpverlening.

De meeste onderzoekers zijn het erover eens dat afgewezen ouders en hun vervreemde kinderen, vooral bij gevallen van ernstige vervreemding, minder kans hebben om opnieuw een band in het leven te krijgen, als de vervreemding blijft verder duren. De verstoting wordt dan chronisch. (slechts in 40% van de gevallen wordt het contact hersteld)

Het is aangetoond dat traditionele therapie van geen nut is bij ouderverstoting (paper geschreven door Linda Gottlieb, PAS- deskundige en familietherapeute). Vanwege de aard van de ouderlijke vervreemding is de meest effectieve en veelbelovende aanpak het intensief herenigen van verstoten ouder en kind.

Dat is wat we willen doen met “Huis van Hereniging”. Onze aanpak is gebaseerd op de herenigingstrajecten geleid door Karen Woodall. Zij is de hoofdtherapeute van het FSC 'Family Separation Clinic'. In Groot Brittannië behaalt zij een slaagkans van 98%.  

Het is ons doel kinderen te beschermen tegen verdere emotionele en psychische schade.

Wie meer wil weten over het herenigingstraject of onze opleidingen, neem CONTACT met ons op. 

 

Op basis van de ervaring van Karen Woodall en haar buitenlandse collega's is het onze grote wens dit hier voor alle Belgische, Nederlandse en Europese verstoten ouders te verwezenlijken.

Om hen de gepaste snelle hulp te kunnen bieden die vooral de kinderen maar ook de ouders verdienen.

top