Onze VZW bestaat voornamelijk uit personen die ervaringsdeskundigen zijn van het maatschappelijke probleem ouderverstoting of PAS (Parental Alienation Syndrome).


We hebben elk onze eigen reden om iets te willen ondernemen tegen dit onrecht.

In het kort betekent ouderverstoting dat een kind een contactbreuk maakt met één van de ouders en zich sterk allieert met de andere ouder en dit meestal in het kader van een vechtscheiding. De afwijzing gebeurt om frivole reden of om reden die niet in verhouding zijn met de afwijzing.  De term impliceert dat de afwijzing grotendeels te wijten is aan bewuste of onbewuste beïnvloeding van de geliefde ouder en dat er geen misbruik of verwaarlozing aan de kant van de afgewezen ouder is.
Desgevallend gaan kinderen de favoriete ouder steunen en verwerpen ze de geviseerde ouder ondanks een nagenoeg vlekkeloos ouderschap.

De zaden van ontvreemding kiemen snel, het is dus enorm belangrijk dat kinderen die tekenen vertonen van vervreemding heel snel toegang krijgen tot counseling met beide ouders. De meeste onderzoekers zijn het erover eens dat afgewezen ouders en hun vervreemde kinderen, vooral bij gevallen van ernstige vervreemding, minder kans hebben om opnieuw een band in het leven te krijgen, als de vervreemding blijft verder duren. De verstoting wordt dan chronisch. (slechts in 40% van de gevallen wordt het contact hersteld)

Het is aangetoond dat traditionele therapie van geen nut is bij ouderverstoting (paper geschreven door Linda Gottlieb, PAS- deskundige en familietherapeute). Vanwege de aard van de ouderlijke vervreemding is de meest effectieve en veelbelovende aanpak het intensief herenigen van verstoten ouder en kind.

Dat is wat we willen doen met het “Huis van Hereniging” project. Onze aanpak is gebaseerd op het Canadese centrum “The Family Reflection Reunification program”. Daar is, in tegenstelling tot hier in Europa, ook het juridische apparaat ervan overtuigd dat het herenigingstraject de juiste aanpak is om verscheurde families te helpen en kinderen te beschermen tegen verdere emotionele en psychische schade.

Wie meer wil weten over het herenigingstraject, neem CONTACT met ons op. 

Op 9 januari 2014 getuigden Dr. Steven Miller en Linda Gottlieb, twee gerenommeerde en zeer gerespecteerde Amerikaanse deskundigen over ouderverstoting en verwijdering tijdens de Connecticut State Wetgevende Taskforce Shared Parenting en Parental Alienation. Dr Miller zei dat er slechts twee programma's in Noord-Amerika zijn die met succes werken voor de ergste gevallen van vervreemding.

Een daarvan is dr. Kathleen Reay's Family Reflections Program in Canada.

Op basis van de ervaring in Canada is het onze grote wens dit hier voor alle Belgische, Nederlandse en Europese verstoten ouders te verwezenlijken. Om hen de gepaste snelle hulp te kunnen bieden die zowel de ouders als de kinderen verdienen.

top